CREDIT LIFE INSURANCE

Please fill in the following SORAS VIE Life Insurance Quotation form and we shall get back to you

Amazina
E-mail
Telefoni
Amatariki y'amavuko
Igitsina
Umubare w'inguzanyo
Igihe inguzanyo izamara
Banki ushakamo inguzanyo
Andika

KN 3 av, KN 71 St, P.O Box: 942 Kigali
Email:infovie@soras.co.rw | Tel: +25 07 88 18 53 00